Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis

 Dějepis


Úvod do studia dějepisu
dějiny- historie
souhrn dějů, které se staly v určitém časovém sletu ve světě
dějepis zachycuje vývoj lidské společnosti
histograme- dějepis- věda, která tyto děje popisuje
poslání:
  - seznamuje nás s historií lidstva
  - dokazuje, že dějiny nejsou nahodilé události,
    ale že mají vnitřní logiku (příčiny, důsledky)
  - popisuje díla významných osobností
  - jaký byl vývoj života
  - jak společnost vznikala a pak se měnila
  - seznamuje nás s poznáním v oblasti: vědy, umění, filozofie

Historické metody

1) heuristika
2) kritika pramenů
3) analýza (interpretace)
4) syntéza= dá dohromady

Historické prameny
a) hmotné- archeologie
b) písemné
c) tradiční
d) obrazové
e) zvukové, audiovizuální
k pramenům musí být historik kritický určitý typ pramenů je typický pro určitou epochu

Perodizace děj. Vývoje

1) Pravěk
od nejstarších dob do výskytu písemných pramenů

2) Starověk
od objevu písma do 476 (zánik západořímské říše)

3) Středověk
od 476 do 1492 (objev Ameriky) nebo 1453 (dobytí Konstantinopole Turky) nebo 1600

4) Novověk
 od 1492/1452/1600 do 1. Světové války 1914

5) Dějiny nové doby (Moderní dějiny, Nejnovější dějiny)
 od 1914 do současnosti

Historická literatura

-monografická díla= věnována jedné osobnosti/ události
-syntetická= zachycuje např. dějiny nějaké země (Velké dějiny Zemí koruny české)
-regionální literatura např. dějiny Pardubic

Pomocné vědy historické
pomáhají historikovi v jeho práci
1) numizmatika –zkoumá druhy platidel, popisuje mince
2) paleografie –věda o písmech, popisuje druhy a vývoj písma
3) diplomatika –zabývá se úředními písemnostmi, popisuje chod kanceláře
4) chronologie –zabývá se měřením času
5) heraldika –popisuje erby a znaky, zpracovává heraldická pravidla
6) sfragistika –nauka o pečetích, pokud je listina pečetěná kovem= bula
7) metrologie –nauka o mírách
8) epigrafika –nauka o nápisech (na budovách, náhrobcích..)
9) genealogie –nauka o rodech
10) demografie –věda o obyvatelstvu (natalita= porodnost, morgalita= úmrtnost, migrace=stěhování)

Pravěká archeologie
období, které zachycuje vývoj homo
prehistorie= věda, která pravěk zkoumá
-prameny hmotné->archeologie (další pomocná věda historická)
archeologie nejčastěji odkryje pravěké sídliště, pohřebište, kultovní místa
- sídliště (nádoby, základy domů)
- hroby: (kosti, milodary, popelnice)
             kostrové, žárové
             ploché, s mohylou
-kultovní místa:
místo, kde se odehrávaly rituály..

Jak probíhá výzkum
vytipovaná místa
náhodný objev archeology navede k výzkumu
letecká archeologie (letecké snímky dokážou odhalit např. linii opevnění)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Portrét


Fotoalbum


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>