Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zeměpis

 Zeměpis


úvod do geografie

geografie= přírodní věda
geó= země  grafem= psát (z řečtiny)
dříve byla součástí filozofie
*ve starověkém řecku

objektem zkoumání byla v minulosti celá planeta Země
v současné době- krajinná sféra

sféry:
litosféra, biosféra, atmosféra, pedosféra, hydrosféra, kryosféra (oblasti, kde je trvalá teplota pod bodem mrazu)
geosféry= zemské vrstvy (přírodní část)
fyzickogeografická sféra (geosféry)
socioekonomická sféra (člověk a vše, co vytvořil)
hranice krajinné sféry- litosféra až ozonosféra 25-30 km

metody geografie
 -terénní výzkum
 -geografický popis
 -dálkový průzkum Země = DPZ =získávání informací o zemském povrchu prostřednictvím leteckého/družicového snímkování.
letecké- každý snímek alespoň 2krátdružice- stacionární družice-jsou stále na jednom místě
             - kosmické lodě (laboratoře)
                s lidskou posádkou, různá dráha, 200-400 km od Země
               - meteorologické/výzkumné družice
                Info. Každý den – NOAA, LANDSAT

Význam geografie
Info. O našem prostředí, monitoruje: zásoby NS, pohyb litosf. Desek,
geografie spolupracuje s ekologií, geologií.. snaží se vymyslet nové teorie o ochraně živ. Prostředí

Geografické disciplíny

Fyzickoekonomická sféra
Geomorfologie –  vznik a vývoj tvarů zemského povrchu
Biogeografie – biosféra
Meteorologie – počasí
Klimatologie – klima
Pedologie a Pedogeografie – pedosféra
Hydrogeografie – hydrosféra
Oceánografie – oceány
Geokryologoie – kryosféra (trvale zmrzlá půda= permafrost)
Glaciologie – sněhová pokrývka, ledovce
Kartografie – mapy
Kartometrie – měření na mapách

socioekonomická sféra
Demografie – obyvatelstvo
Geografie sídel
Geografie průmyslu
Geografie hospodářství


ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO
         Vesmír a naše Sluneční soustava
VESMÍR= soubor všech kosmických těles, která na sebe navzájem působí a tvoří tento prostor.
*vesmíru před 15-18 miliardami let- postupný vývoj vesmíru

Měření ve vesmíru
3 základní jednotky:
AU= astronomická jednotka- střední vzdálenost- Země-Slunce cca 150 000 km

pc= parsek- vzdálenost, ze které je AU vidět pod úhlem 1 vteřiny
= 206 000 AU

Ly= světelný rok-vzálenost, kterou urazí světelný paprsek za jeden rok (ze Slunce na Zem letí 8 minut)


Vesmírná tělesa
a) Supergalaxie –největší vesmírné útvary (kupy galaxií)
b) Galaxie –hvězdné soustavy, které obsahují kolem miliardy hvězd
c) Hvězdy –kulová, gravitačně vázaná tělesa (složena jsou z plazmy a probíhají zde termojaderné reakce) Dochází k uvolňování tepelné a světelné energie. Základní stavební prvky vesmíru (je jich zde nejvíc)
d) Planety –větší vesmírná tělesa, která obíhají okolo hvězd= OBĚŽNICE
e) Planetky –menší vesmírná tělesa (Asteroidy)
f) Měsíce –pevná tělesa, která obíhají kolem planet (přirozené družice)
g) Komety –menší vesmírná tělesa, která obíhají kolem hvězd po velmi protáhlých drahách, jádro tvoří prach a led a kolem sebe mají plyno-prachový obal
h) meteoroid –vesmírné těleso, které se volně pohybuje vesmírem, je z meziplanetární hmoty, meteor= záblesk, když meteoroid prolétá atmosférou a hoří, meteorit= zbytek meteoroidu spadlého na Zem

Sluneční soustava
-tvoří ji Slunce+ tělesa, která kolem něho obíhají a prostor, kde se vše odehrává.
Slunce, planety, planetky, meteoroidy, měsíce, meziplanetární prah..
* před 5 miliardami let, je součástí Mléčné dráhy (Galaxie)

Slunce
73% vodík, 23% helium, 2% ostatní plyny
Slunce * cca 5 miliard. let
má tvar koule, d= 1, 4 mil. Km
Pohyby
1) rotační
2) pohyb kolem středu galaxie
3) pohyb celého vesmíru

všechny pohyby jsou PROTI směru hod. ručiček

Planety sluneční soustavy

planety zemského typu (vnitřní, zemské= terestrické)
Tera= latinsky Země
Merkur, Venuše, Země, Mars
-mají podobné složení
-podobnou velikost

planety velké (vnější)
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
-,,obří planety“ podobně veliké
-tvoří je zkapalněné plyny, pravděpodobně mají pevné jádro
-typické jsou prstence
-mnoho měsíců

Měsíc
=jediná přirozená družice Země ,,satelit Země“
r= 1738 km 4* menší než naše Země
vzdálenost 400 000 km
jediné vesmírné těleso, na kterém byl člověk 20. Července 1969
pohyby:
1) kolem své osy (perioda 27,3 dne)
2) kolem Země (perioda 27,3 dne)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Portrét


Fotoalbum


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>